Service
Level
Agreement

Deze pagina vormt de Service Level Agreement (“SLA”) van Studio Lemon, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 67674070. Deze pagina heeft als doel het niveau van de hosting- en onderhoudsdienst vast te leggen.

mouse animated

Duur en opzegging van het SLA

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar, tenzij in het e-mail contact een andere duur is opgenomen. De overeenkomst wordt daarna, zonder opzegging, stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur. Opzegging kan per jaar tot één maand voor de verlengdatum.

Dienstomschrijving

Hosting

Goede hosting voegt snelheid, stabiliteit en kwaliteit toe aan je website. Wij verzorgen graag de webhosting voor onze opdrachtgevers. Wij beschikken niet over een eigen server, maar maken gebruik van reseller hosting pakketten voor een stabiele en veilige omgeving.

Voor kleinere websites bieden we een shared hosting pakket en voor grote websites bieden we private hosting. We werken met betrouwbare hosting-partners en hebben volledige controle over de servers die we bij hen afnemen.

WordPress- en plug-in updates (back-end)

Studio Lemon voert updates, voor de website waarvoor dit contract is getekend, maandelijks uit. De updates die worden doorgevoerd zijn WordPress core- en plugin updates. Premium/betaalde plugins worden alleen geüpdatet als de juiste licentie(s) en toegang tot de broncode aan Studio Lemon wordt verleend. Veiligheid releases van WordPress worden binnen één week na de officiële vrijgave geüpdatet.

Studio Lemon zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Website te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement.

Visuele en functionele aanpassingen (front-end) vallen niet onder de bovengenoemde werkzaamheden. Evenals fouten en/of verzoeken die ontstaan door content-beheer of toedoen van derden (zoals browser- en php updates). Deze werkzaamheden worden op nacalculatie uitgevoerd en gefactureerd.

Support

Website- en hosting support door Studio Lemon verloopt telefonisch of via e-mail en wordt verleend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 9:00 en 18:00 ’s avonds.
charlie@studiolemon.nl
+31 (0) 642523021

Problemen veroorzaakt door onderhoud door Studio Lemon worden zo goed mogelijk opgelost, zonder extra kosten. Het oplossen van (incompatibiliteits-) problemen van en tussen thema’s, plugins en WordPress vallen niet onder de dienst; tegen een meerprijs kan dit wel voor de klant gerealiseerd worden. Additionele correcties en aanpassingen op de website die buiten de correctieperiode van het oorspronkelijke website traject plaatvinden vallen niet onder de overeenkomst; tegen een meerprijs kan dit wel voor de klant gerealiseerd worden.

Aansprakelijkheid

Studio Lemon neemt de verantwoordelijkheid voor de bovengenoemde diensten maar is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van afnemer of derden (waaronder resellers), waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.