RISKID Risicomanagement tool

RISKID Risicomanagement tool

De huidige risicomanagement tools zijn onnodig complex en focussen vrijwel alleen maar op het registreren van risico’s. Het betrekken van stakeholders in het proces om zo de betrokkenheid en het risicobewustzijn te verhogen wordt vaak gemist. Zulke tools zijn daarom ongeschikt om ervoor te zorgen dat risicomanagement gaat leven in jouw organisatie. Bij RISKID doen ze juist het tegenovergestelde. De focus ligt op samenwerking en gebruikersgemak. De software is wetenschappelijk onderzocht en echt gebruiksvriendelijk.

Redesign en content creatie

We hebben de oude website van RISKID voorzien van een frisse visuele verbeterslag. De grootste verbeteringen zijn doorgevoerd op de content van de website. De oude website had een overdaad aan content. We hebben het aantal pagina’s flink kunnen verminderen door de kernboodschap te distilleren.

User Experience Design

We hebben de doelgroep van RISKID geanalyseerd en het gebruik van fotografie en de lees- en klikflow hier volledig op afgestemd. Met de verbeterslag op het design geven we de bezoeker inzicht in de tool van RISKID en de voordelen ervan. Door het toepassen van een slimmere klikflow, vinden er meerdere contactmomenten plaats tussen RISKID en haar klanten. Dat leidt tot meer business.